Tình yêu là cái cây xuân ướp hương hy vọng cho mọi thứ thậm...

Tình yêu là cái cây xuân ướp hương hy vọng cho mọi thứ, thậm chí ngay cả nơi đổ nát mà nó bám vào.
Love is a springtime plant that perfumes everything with its hope, even the ruins to which it clings.
"Tình yêu là cái cây xuân ướp hương hy vọng cho mọi thứ, thậm chí ngay cả nơi đổ nát mà nó bám vào. Love is a springtime plant that perfumes everything with its hope, even the ruins to which it clings."
Danh ngôn tình yêu Gustave Flaubert
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận