Thật ra tôi cũng không muốn lớn lên Thế nhưng điều này không phải...

Thật ra, tôi cũng không muốn lớn lên. Thế nhưng điều này không phải là điều tôi có thể kiểm soát được.
"Thật ra, tôi cũng không muốn lớn lên. Thế nhưng điều này không phải là điều tôi có thể kiểm soát được."
Danh ngôn cuộc sống Sói và dương cầm - Diệp Lạc Vô Tâm
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận