Ta không được chọn nơi mình sinh ra Nhưng ta được chọn cách mình...

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
"Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận