Ta không được chọn nơi mình sinh ra Nhưng ta được chọn cách mình...

Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.
"Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống."
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh

Thêm nội dung

Xem thêm >