Sự tử tế nằm trong sự điều khiển của chúng ta thậm chí khi...

Sự tử tế nằm trong sự điều khiển của chúng ta, thậm chí khi sự yêu thương không thể.
-
Kindness is in our power, even when fondness is not.
"Sự tử tế nằm trong sự điều khiển của chúng ta, thậm chí khi sự yêu thương không thể. - Kindness is in our power, even when fondness is not."
Danh ngôn tính cách Samuel Johnson
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận