Sự thất bại có tính hướng dẫn Người thực sự suy nghĩ học được...

Sự thất bại có tính hướng dẫn. Người thực sự suy nghĩ học được từ sự thất bại của mình cũng nhiều như học được từ sự thành công.
Failure is instructive. The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes.
"Sự thất bại có tính hướng dẫn. Người thực sự suy nghĩ học được từ sự thất bại của mình cũng nhiều như học được từ sự thành công. Failure is instructive. The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes."
Danh ngôn về thành công John Dewey
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận