Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc mà từ lo lắng...

Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách.
-
Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment.
"Sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc, mà từ lo lắng, thất vọng và oán trách. - Our fatigue is often caused not by work, but by worry, frustration and resentment."
Danh ngôn công việc Dale Carnegie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận