Sự cô độc cũng tốt nhưng bạn cần ai đó nói với bạn rằng...

Sự cô độc cũng tốt, nhưng bạn cần ai đó nói với bạn rằng sự cô độc cũng tốt.
-
Solitude is fine, but you need someone to tell you that solitude is fine.
"Sự cô độc cũng tốt, nhưng bạn cần ai đó nói với bạn rằng sự cô độc cũng tốt. - Solitude is fine, but you need someone to tell you that solitude is fine."
Danh ngôn tâm hồn Balzac
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận