Sự chiều lòng nuôi dưỡng bạn bè sự nói thật gây nên thù oán...

Sự chiều lòng nuôi dưỡng bạn bè, sự nói thật gây nên thù oán.
"Sự chiều lòng nuôi dưỡng bạn bè, sự nói thật gây nên thù oán."
Danh ngôn tình bạn Ngạn ngữ Pháp
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận