Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối lạc quan dẫn tới sức mạnh...

Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh.
-
Pessimism leads to weakness, optimism to power.
"Sự bi quan dẫn tới sự yếu đuối, lạc quan dẫn tới sức mạnh. - Pessimism leads to weakness, optimism to power."
Danh ngôn tính cách William James
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận