Quyền năng và sức mạnh bền bỉ của niềm vui thật đáng kinh ngạc...

Quyền năng và sức mạnh bền bỉ của niềm vui thật đáng kinh ngạc - người vui vẻ sẽ làm được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian, làm tốt hơn và bảo tồn được kết quả lâu hơn người buồn bã ủ ê.
-
Wondrous is the strength of cheerfulness, and its power of endurance - the cheerful man will do more in the same time, will do it better, will preserve it longer, than the sad or sullen.
"Quyền năng và sức mạnh bền bỉ của niềm vui thật đáng kinh ngạc - người vui vẻ sẽ làm được nhiều hơn trong cùng một khoảng thời gian, làm tốt hơn và bảo tồn được kết quả lâu hơn người buồn bã ủ ê. - Wondrous is the strength of cheerfulness, and its power of endurance - the cheerful man will do more in the same time, will do it better, will preserve it longer, than the sad or sullen."
Danh ngôn hạnh phúc Thomas Carlyle
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận