Nơi nào có cuộc sống nơi đó có hy vọng While there's life there's...

Nơi nào có cuộc sống, nơi đó có hy vọng.
While there's life, there's hope.
"Nơi nào có cuộc sống, nơi đó có hy vọng. While there's life, there's hope."
Danh ngôn cuộc sống Marcus Tullius Cicero
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận