Những trải nghiệm sâu sắc chẳng bao giờ yên bình Deep experience is never...

Những trải nghiệm sâu sắc chẳng bao giờ yên bình.
Deep experience is never peaceful.
"Những trải nghiệm sâu sắc chẳng bao giờ yên bình. Deep experience is never peaceful."
Danh ngôn cuộc sống Henry James
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận