Những kẻ thiếu lòng can đảm luôn luôn tìm ra triết lý để thanh...

Những kẻ thiếu lòng can đảm luôn luôn tìm ra triết lý để thanh minh cho điều đó.
-
Those who lack the courage will always find a philosophy to justify it.
"Những kẻ thiếu lòng can đảm luôn luôn tìm ra triết lý để thanh minh cho điều đó. - Those who lack the courage will always find a philosophy to justify it."
Danh ngôn tính cách Albert Camus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận