Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta...

Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta.
-
The true source of our sufferings has been our timidity.
"Nguồn gốc thực sự của đau khổ là sự nhút nhát của chúng ta. - The true source of our sufferings has been our timidity."
Danh ngôn hạnh phúc John Adams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận