Người trung thực có thể bị truy nã nhưng không thể bị làm mất...

Người trung thực có thể bị truy nã, nhưng không thể bị làm mất danh dự.
"Người trung thực có thể bị truy nã, nhưng không thể bị làm mất danh dự."
Danh ngôn tính cách Voltaire
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận