Người thông tuệ không chỉ phải có thể yêu thương kẻ thù mà còn...

Người thông tuệ không chỉ phải có thể yêu thương kẻ thù mà còn phải có thể căm ghét bạn bè mình.
The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends.
"Người thông tuệ không chỉ phải có thể yêu thương kẻ thù mà còn phải có thể căm ghét bạn bè mình. The man of knowledge must be able not only to love his enemies but also to hate his friends."
Danh ngôn về yêu thương Friedrich Nietzsche
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận