Người nào nói dối không có trái tim trong trắng và không thể nấu...

Người nào nói dối không có trái tim trong trắng, và không thể nấu súp ngon.
-
Anyone who tells a lie has not a pure heart, and cannot make a good soup.
"Người nào nói dối không có trái tim trong trắng, và không thể nấu súp ngon. - Anyone who tells a lie has not a pure heart, and cannot make a good soup."
Danh ngôn tính cách Beethoven
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận