Nghĩa nhân như chén nước đầy Bưng đi mà đổ hốt rày được sao...

Nghĩa nhân như chén nước đầy,
  Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao?
"Nghĩa nhân như chén nước đầy, Bưng đi mà đổ, hốt rày được sao?"
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận