Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư...

Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?
-
If boyhood and youth are but vanity, must it not be our ambition to become men?
"Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao? - If boyhood and youth are but vanity, must it not be our ambition to become men?"
Danh ngôn tuổi trẻ Vincent Van Gogh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận