Nếu bạn muốn có được những thứ mình chưa từng có thì bạn phải...

Nếu bạn muốn có được những thứ mình chưa từng có, thì bạn phải dám làm những việc mình chưa từng làm.
"Nếu bạn muốn có được những thứ mình chưa từng có, thì bạn phải dám làm những việc mình chưa từng làm."
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận