Mùng bảy hội Khám mùng tám hội Dâu Mùng chín đâu đâu trở về...

Mùng bảy hội Khám , mùng tám hội Dâu ,
  Mùng chín đâu đâu trở về hội Gióng .
"Mùng bảy hội Khám , mùng tám hội Dâu , Mùng chín đâu đâu trở về hội Gióng ."
Ca dao về Phong tục, tập quán
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận