Một con la sẽ sẵn lòng lao động mười năm kiên nhẫn chỉ để...

Một con la sẽ sẵn lòng lao động mười năm kiên nhẫn, chỉ để có được đặc quyền đá bạn một lần.
-
A mule will labor ten years willingly and patiently for you, for the privilege of kicking you once.
"Một con la sẽ sẵn lòng lao động mười năm kiên nhẫn, chỉ để có được đặc quyền đá bạn một lần. - A mule will labor ten years willingly and patiently for you, for the privilege of kicking you once."
Danh ngôn hài hước William Faulkner
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận