Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành...

Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu.
-
Enthusiasm is the match that lights the candle of achievement.
"Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu. - Enthusiasm is the match that lights the candle of achievement."
Danh ngôn công việc William Arthur Ward
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận