Lòng can đảm là cái giá mà cuộc đời đòi hỏi để trao cho...

Lòng can đảm là cái giá mà cuộc đời đòi hỏi để trao cho ta sự thanh thản.
-
Courage is the price that life exacts for granting peace.
"Lòng can đảm là cái giá mà cuộc đời đòi hỏi để trao cho ta sự thanh thản. - Courage is the price that life exacts for granting peace."
Danh ngôn tính cách Amelia Earhart
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận