Làm sai thì bị phạt, làm đúng thì bị thu thuế.

Làm sai thì bị phạt, làm đúng thì bị thu thuế.
"Làm sai thì bị phạt, làm đúng thì bị thu thuế."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận