Ko tin vào chính mình tức là bạn đã thất bại một nửa trước...

Ko tin vào chính mình – tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
"Ko tin vào chính mình – tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu."
Status hay về cuộc sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận