Khi tôi ở một mình tôi hạnh phúc When I am alone I am...

Khi tôi ở một mình, tôi hạnh phúc.
-
When I am alone I am happy.
"Khi tôi ở một mình, tôi hạnh phúc. - When I am alone I am happy."
Danh ngôn hạnh phúc William Carlos Williams
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận