Học là học biết giữ giàng Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung...

Học là học biết giữ giàng, 
  Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung.
"Học là học biết giữ giàng, Biết điều nhân nghĩa biết đàng hiếu trung."
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận