Học không biết chán, dạy người không biết mỏi.

Học không biết chán, dạy người không biết mỏi.
"Học không biết chán, dạy người không biết mỏi."
Danh ngôn giáo dục Khổng Tử
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận