Học, học nữa, học mãi.

Học, học nữa, học mãi.
"Học, học nữa, học mãi."
Danh ngôn giáo dục Vladimir Ilyich Lenin
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận