Hãy vượt qua kỳ vọng của khách hàng Nếu bạn làm vậy họ sẽ...

Hãy vượt qua kỳ vọng của khách hàng. Nếu bạn làm vậy, họ sẽ không ngừng quay trở lại. Hãy cho họ điều họ muốn - và thêm một chút nữa.
Exceed your customer's expectations. If you do, they'll come back over and over. Give them what they want - and a little more.
"Hãy vượt qua kỳ vọng của khách hàng. Nếu bạn làm vậy, họ sẽ không ngừng quay trở lại. Hãy cho họ điều họ muốn - và thêm một chút nữa. Exceed your customer's expectations. If you do, they'll come back over and over. Give them what they want - and a little more."
Danh ngôn kinh doanh Sam Walton
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận