Hận đời đen bạc Hận kẻ bạc tình Hận cả gia đình Hận luôn...

Hận đời đen bạc

Hận kẻ bạc tình

Hận cả gia đình

Hận luôn hàng xóm.
"Hận đời đen bạc Hận kẻ bạc tình Hận cả gia đình Hận luôn hàng xóm."
Danh ngôn hài hước Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận