Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này Nếu bạn...

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.
"Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình."
Danh ngôn cuộc sống Bill Gates

Thêm nội dung

Xem thêm >