Đừng đánh mất gì của quá khứ vì với quá khứ người ta xây...

Đừng đánh mất gì của quá khứ, vì với quá khứ người ta xây dựng tương lai.
"Đừng đánh mất gì của quá khứ, vì với quá khứ người ta xây dựng tương lai."
Danh ngôn sự nghiệp Anatole France
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận