Dũng cảm: Đó là trách nhiệm được ý thức đến cùng.

Dũng cảm: Đó là trách nhiệm được ý thức đến cùng.
"Dũng cảm: Đó là trách nhiệm được ý thức đến cùng."
Danh ngôn tính cách Paplenko
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận