Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể thực hiện Never promise more...

Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể thực hiện.
-
Never promise more than you can perform.
"Đừng bao giờ hứa nhiều hơn bạn có thể thực hiện. - Never promise more than you can perform."
Danh ngôn công việc Publilius Syrus
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận