Đục nước thì mới béo cò Trong như giá ngọc cò mò vào đâu...

Đục nước thì mới béo cò, 
  Trong như giá ngọc cò mò vào đâu?
"Đục nước thì mới béo cò, Trong như giá ngọc cò mò vào đâu?"
Ca dao về kinh nghiệm sống
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận