Dốt kia thì phải cậy thầy Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên...

Dốt kia thì phải cậy thầy
 Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.
"Dốt kia thì phải cậy thầy Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên."
Ca dao tục ngữ về tình bạn
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận