Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng Walter Scott

Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng
 Walter Scott
"Để thành công, thái độ cũng quan trọng ngang bằng khả năng Walter Scott"
Châm ngôn công việc
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận