Dễ phát cáu là nhược điểm rõ rang nhất trong phẩm cách.

Dễ phát cáu là nhược điểm rõ rang nhất trong phẩm cách.
"Dễ phát cáu là nhược điểm rõ rang nhất trong phẩm cách."
Danh ngôn tính cách Dante (Ý)
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận