Đánh không được người mặt đỏ như vang đánh được người mặt vàng như...

Đánh không được người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ.
"Đánh không được người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ."
Danh ngôn cuộc sống Tục ngữ Việt Nam
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận