Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết.

Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết.
"Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết."
Danh ngôn tính cách M.Pagnol
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận