Cuộc sống này là món quà của bạn cho chính mình Hãy mở nó...

Cuộc sống này là món quà của bạn cho chính mình... Hãy mở nó ra!
This life is your gift to yourself... Open it!
"Cuộc sống này là món quà của bạn cho chính mình... Hãy mở nó ra! This life is your gift to yourself... Open it!"
Danh ngôn cuộc sống Khuyết danh
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận