Cuộc đời của mỗi người là cuốn nhật ký mà đáng lẽ ra anh...

Cuộc đời của mỗi người là cuốn nhật ký mà đáng lẽ ra anh ta phải viết một câu chuyện thì anh ta lại viết một câu chuyện khác; và thời khắc tự khiêm nhất của anh ta là khi anh ta so sánh truyện mình đã viết và truyện mình thề sẽ viết.
The life of every man is a diary in which he means to write one story, and writes another; and his humblest hour is when he compares the volume as it is with what he vowed to make it.
"Cuộc đời của mỗi người là cuốn nhật ký mà đáng lẽ ra anh ta phải viết một câu chuyện thì anh ta lại viết một câu chuyện khác; và thời khắc tự khiêm nhất của anh ta là khi anh ta so sánh truyện mình đã viết và truyện mình thề sẽ viết. The life of every man is a diary in which he means to write one story, and writes another; and his humblest hour is when he compares the volume as it is with what he vowed to make it."
Danh ngôn cuộc sống James M. Barrie
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận