Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi và tôi cảm ơn Chúa...

Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó.
-
Work is and always has been my salvation and I thank the Lord for it.
"Công việc luôn là sự cứu rỗi của tôi, và tôi cảm ơn Chúa vì điều đó. - Work is and always has been my salvation and I thank the Lord for it."
Danh ngôn công việc Louisa May Alcott
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận