Con ta gả bán cho người Cờ ai nấy phất chứ chơi đâu mà...

Con ta gả bán cho người, 
  Cờ ai nấy phất chứ chơi đâu mà.
"Con ta gả bán cho người, Cờ ai nấy phất chứ chơi đâu mà."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận