Con người luôn trưởng thành từ trong gian nan khổ cực.

Con người luôn trưởng thành từ trong gian nan khổ cực.
"Con người luôn trưởng thành từ trong gian nan khổ cực."
Danh ngôn cuộc sống Chuyện tình yêu trong những năm Thành Hóa - Phi Hoa

Thêm nội dung

Xem thêm >