Chúng ta tham lam nuốt lấy lời nói dối tâng bốc nhưng chúng ta...

Chúng ta tham lam nuốt lấy lời nói dối tâng bốc, nhưng chúng ta chỉ nhấp miệng từng chút sự thật cay đắng.
-
We swallow greedily any lie that flatters us, but we sip only little by little at a truth we find bitter.
"Chúng ta tham lam nuốt lấy lời nói dối tâng bốc, nhưng chúng ta chỉ nhấp miệng từng chút sự thật cay đắng. - We swallow greedily any lie that flatters us, but we sip only little by little at a truth we find bitter."
Danh ngôn tính cách Denis Diderot
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận