Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta...

Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng, 
  Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta. 
  Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa, 
  Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò.
"Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng, Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta. Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa, Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò."
Tục ngữ ca dao Tình nghĩa vợ chồng
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận