Chìa khóa dẫn đến hạnh phúc là có giấc mơ chìa khóa dẫn đến...

Chìa khóa dẫn đến hạnh phúc là có giấc mơ; chìa khóa dẫn đến thành công là biến giấc mơ thành hiện thực.
The key to happiness is having dreams; the key to success is making them come true.
"Chìa khóa dẫn đến hạnh phúc là có giấc mơ; chìa khóa dẫn đến thành công là biến giấc mơ thành hiện thực. The key to happiness is having dreams; the key to success is making them come true."
Danh ngôn về thành công James Allen
Bình luận
Bạn thấy câu nói trên thế nào?

Thêm nội dung

Xem thêm >


Top yêu thích

Cần bạn bình luận